VDH Kringgroep
West-Brabant

Sinds juni 1965

Bezoekers /supporters zijn, onder voorwaarden, welkom op het 5 dorpen bokaal op 26 september
Na de persconferentie van 14 september jongstleden is het één en ander verandert wat betreft de Covid 19 maatregelen.

Hieronder stuur ik u de link van de VDH waar het één en ander verduidelijkt wordt wat betreft openlucht evenementen.

https://duitseherder.nl/nieuws/nederland-verder-open-met-coronatoegangsbewijs

Wat is er verandert,

Vanaf 25 september is er geen verplichting meer om zich vooraf aan te melden als bezoeker/deelnemer of official.
Ook is de 1,5 meter afstand van elkaar niet meer van toepassing en de grens van 750 bezoekers is ook geschrapt. Wel is er de verplichting om doormiddel van de covid 19 app, Een vaccinatiebewijs, een herstelmelding van maximaal 6 maanden oud of een negatieve testuitslag (PCR)van minder dan 24 uur voor het evenement samen met een geldig ID-bewijs te kunnen tonen bij de ingang van ons complex.

Het is van belang dat u dit ook doorgeeft aan degene die u komen supporteren en aan de leden van uw vereniging die willen komen kijken.
Daar de kans aanwezig is dat wij door de gemeente worden gecontroleerd en dat ons een hoge boete kan worden opgelegd als wij ons niet houden aan deze opgedragen controle, zullen we niemand toelaten die zich niet kan of wil conformeren aan deze door ons opgedragen controle.

Namens het bestuur en organisatie van de 5 dorpen bokaal
Hieronder de loting en tijdschema van het 5 dorpen bokaal 2021
Loting en Tijdschema 5 dorpen bokaal 2021
®VDH Kringgroep West-Brabant
®Merode WebDesign
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram